Menu
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
Svazek obcíSlavkovský les

Cyklistický mobiliář na území SOSL 2020

Cyklistický mobiliář na území SOSL 2020

Projekt byl podpořen Karlovarským krajem.
Děkujeme

Účelem projektu bylo obnova cyklistického mobiliáře na cyklotrasách vedoucích územím Svazku obcí Slavkovský les na území Karlovarského kraje, který se Svazek obcí snaží udržovat každoročně. V tomto roce se jednalo o obnovu a umístění 3 nových plastových cedulí, dřevěné stojany jsou stále v dobrém stavu, ale cedule již byly značně dožilé. Cedule byly umístěny na cyklotrase 362 Euregio Egrensis – Měchov, Otročín a na cyklotrase 2183 – Poseč. Dále byl umístěna 2 odpočívadla na u cyklotrase 362 Euregie Egrensis – Bečov – Homolka (výměna za již dožilé a rozbité sezení) a Zlatý vrch (zcela nové odpočívadlo). Dále bylo instalováno nové odpočívadlo v Bochově u pomníku na cyklotrase 39. EV4 a 2 zastřešená odpočívadla v Ovesných Kladrubech na cyklotrase 361 Euregio Egrensis.

V roce 2020 byla díky přispění Karlovarského kraje obnovena tato část cyklistických stezek, které jsou velmi frekventované a postupně tak díky podpoře Karlovarského kraje stále obnovujeme cyklotrasy po celém našem území.

Projekt byl zrealizován celý dle původního plánu. Účel v tomto roce dotace byl splněn a nově instalovaný mobiliář zajistí vyšší komfort pro návštěvníky území našich členských obcí a jejich okolí.

Poskytnutá dotace činila 73 000 Kč z celkových skutečných výdajů projektu, které byly ve výši 98 000 Kč.

Datum vložení: 31. 12. 2020 13:12
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 13:16

Projekty

LOGO Karlovarský kraj

Svazek obcí Krašov

Logo

MAS Kraj živých vod

Logo

Operační program Zaměstnanost

Publicita