Menu
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
Svazek obcíSlavkovský les

Zkvalitnění komunikace obecních samospráv směrem k občanům ve svazku obcí Slavkovský les

Zkvalitnění komunikace obecních samospráv směrem k občanům ve svazku obcí Slavkovský les

(r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016872)

Předmětem projektu je zkvalitnění komunikace s veřejností ve Svazku obcí Slavkovský les. Bude využito těchto nástrojů:

  • zpracování strategie komunikace s veřejností
  • pořízení elektronických úředních desek pro 5 obcí
  • vytvoření portálu občana
  • vytvoření kvalitních samostatných webových stránek svazku 
  • vzdělávání starostů a zaměstnanců obcí v komunikaci s veřejností.

Projekt je realizován za finanční podporu EU v rámci OP Zaměstnanost 2014–2020 v maximální výši 3 637 755 Kč.

Datum vložení: 31. 12. 2020 13:20
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 13:20

Projekty

LOGO Karlovarský kraj

Svazek obcí Krašov

Logo

MAS Kraj živých vod

Logo

Operační program Zaměstnanost

Publicita