Menu
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
Svazek obcíSlavkovský les

Projekt Obnova a údržba zeleně na území SOSL

Projekt Obnova a údržba zeleně na území SOSL 1

Projekt podpořen z programu Prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

 V rámci projektu došlo založení, obnova a regenerace částí již fungujících stromořadí ve volné krajině na území mikroregionu Svazku obcí Slavkovský les.  V rámci realizace došlo k dosadbě obnovené historické jeřabinové aleje z Otročína na Rankovice (25 ks) a k obnově části nefunkční dubové (10ks) a lipové (6ks) aleje z Bochova na hrad Hartenštejn a Památník obětem 1. světové války.

Projekt byl podpořen částkou 121 817,47 Kč. Celkové náklady projektu činily 205 994 Kč.

Datum vložení: 1. 8. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2023 13:57

Projekty

LOGO Karlovarský kraj

Svazek obcí Krašov

Logo

MAS Kraj živých vod

Logo

Operační program Zaměstnanost

Publicita