Menu
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
Svazek obcíSlavkovský les

Svazek obcí Slavkovský les (SOSL)


Manažer Svazku obcí Slavkovský les je finančně podporován Karlovarským krajem.

V roce 2021 byly finančně podpořeny Karlovarským krajem projekty

  • Obnova a doplnění cyklistického mobiliáře na území SOSL 2021
  • Skryté příběhy Slavkovského lesa

Děkujeme

Svazek obcí Slavkovský les (SOSL)Loga

Vznikl z iniciativy pěti starostů v dubnu, roku 1995. Zakládající obce leží na území CHKO Slavkovský les a s ohledem na tuto skutečnost byl zvolen i název dobrovolného svazku obcí.

Po roce 1990, kdy skončily činnost drobné podniky na tomto území a došlo ke stagnaci bez jakékoliv naděje na rozvoj, prudce vzrostla nezaměstnanost a nebyl dostatek finančních prostředků ani na údržbu území, začaly se hledat cesty, jak nepříznivému vývoji zabránit. Jednou z nich bylo právě vytvoření mikroregionu, kde ve zpracované rozvojové strategii byl zhodnocen stav a navrženy cesty ke zlepšení podmínek jednotlivých oblastí života na celém území. Byla navázána spolupráce s původními občany, kteří žijí v SRN, která vyvrcholila vzájemnou spoluprací. Postupně do svazku vstupovaly další obce a města z jižní části Karlovarského a severní části Plzeňského kraje, jejichž počet se tak rozrostl na současných 19 (12 v Karlovarském a 7 v Plzeňském kraji).

Území mikroregionu se rozkládá na ploše 568 km2. Jeho součástí jsou města Teplá, Bečov nad Teplou, Bochov, Krásné Údolí a obce Otročín, Teplička, Stanovice, Kolová, Ovesné Kladruby, Stružná, Mnichov, Prameny z Karlovarského kraje a město Úterý, obce Úněšov, Bezvěrov, Krsy, Všeruby, Zahrádka, Nevřeň z kraje Plzeňského. Mikroregion leží z velké části v oblasti Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a po částech se nachází ze severní strany na Toužimské plošině, Tepelské vrchovině a na Bezdružické vrchovině. Pro mikroregion je charakteristická nízká hustota zalidnění, a to cca 22 obyvatel/km2, celkem na území žije pouze něco málo přes 12 000 obyvatel.

Od roku 2006 je připravován a realizován ve spolupráci s Místní akční skupinou Náš region integrovaný projekt „Kraj živých vod“, který je zaměřen na podporu a rozvoj našeho regionu v různých oblastech. Formát místní akční skupiny umožil získávat finanční prostředky z programu LEADER a postupně z dalších programů, které bylo možno využívat po roce 2007. Roku 2015 byla MAS Náš region přejmenována na MAS Kraj živých vod. Do činnosti MAS jsou v rámci celého území svazku obcí zapojeny zemědělské a lesní výrobní podniky, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, přičemž území SOSL je téměř shodné s územní působností MAS Kraj živých vod. Tato struktura dává předpoklady dalšího rozvoje na základě využívání rozvojových dotačních titulů. Počet členů není uzavřen a počítá se s přistoupením dalších obcí i ostatních subjektů.
 

Boží muka
Pro zvětšení klikni na obrázek

Publicita