Menu
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
Svazek obcíSlavkovský les

Projekt Mzdové výdaje manažera Svazku obcí Slavkovský les 2022

Logo kraje

Projekt podpořen z Programu obnovy venkova 2022-2024 Karlovarského kraje.

Hlavním cílem je podpora a iniciace aktivit Svazku obcí Slavkovský les a samospráv (tj. jednotlivých členských obcí) vedoucí k udržitelnému rozvoji obcí na území Svazku obcí Slavkovský les.

Hlavním prostředkem tohoto předpokladu je iniciace, pomoc a příprava projektů a podkladových dokumentací spolufinancovaných z prostředků obecních a státních rozpočtů, strukturálních fondů evropské unie a evropských finančních mechanismů, na jejichž přípravě se bude podílet manažer mikroregionu Svazku obcí Slavkovský les.

Činnost manažera bude zaměřena také na koordinaci obdobných mikroregionálních aktivit ve vytyčených prioritách mikroregionu, na realizaci dobrovolnictví a dobrovolnické služby i na zajištění přesunu informací mezi krajskými, státními a obecními úrovněmi.

Projekt byl podpořen částkou 323 547 Kč.

Datum vložení: 13. 6. 2022 13:40
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2023 13:48

Projekty

LOGO Karlovarský kraj

Svazek obcí Krašov

Logo

MAS Kraj živých vod

Logo

Operační program Zaměstnanost

Publicita